Výber krytia

Druh rany Fáza hojenia
Produkt Povrchová Hlboká Povlečená a infikovaná Exudujúca Granulujúca Epitelizujúca Zhojená
Antimikrobiálne krytia
Activon Tube
Actilite
Algivon
Activon Tulle
Actibalm
Atraumatické krytia
Silflex
Vellafilm
Absorpčné krytia
Advazorb Border
Advazorb
Advazorb Heel
Advazorb Sacral
Krytia na jazvy
Siltape
Advasil Conform
Superabsorpčné krytia
Eclypse
Eclypse Adherent
Eclypse Foot
Eclypse Boot
Eclypse Adherent Sacral
Hojenie rán Manuka med 
Poučenie o právach dotknutej osoby    Podmienky ochrany osobných údajov