Jemné silikónové krytia Silfix

Výsledky priekumu European Wound Management Association (EWMA) ukázali, že najdôležitejším faktorom, ktorý by mal byť zvažovaný pri výbere krytia rán, je trauma a bolesť spôsobená pri preväze.
Bolesť spojená s výmenou krytia môže byť horšia ako bolesť samotnej rany.
Krytia, ktoré vysychajú a priľnú k novovzniknutému tkanivu, spôsobia traumu pri jeho odnímaní.
EWMA preto odporúča používať atraumatické krytia pri všetkých preväzoch, ako ochranu novovznikajúceho tkaniva.

Ak rana nie je ošetrovaná autraumaticky, môže dôjsť k predĺženiu doby jej liečby.

Ideálne krytie rany

Krytia s technológiou jemného silikónu Silfix spĺňajú kritéria, ktoré sú zároveň charakteristikami ideálneho atraumatického krytia na rany podľa Wintera.

 • Chráni ranu pred mechanickým poškodením.
 • Vytvára prostredie pre rýchle a efektívne hojenie.
 • Je nepriľnavé.
 • Nespôsobuje alergiu alebo senzitivitu.
 • Neuvoľňuje vlákna.
 • Kopíruje povrch rany.
 • Je odolné voči roztrhnutiu.
 • Jeho vlastnosti sa nemenia pri zmene teploty a vlhkosti.

Použitie krytí s jemným silikónom pomáha zabrániť vzniku dekubitov rozložením trecích a tržných síl, tlaku a vyrovnaním mikroklímy na rane.

Použitie technológie Silfix zaručí aj pacientom s veľmi citlivou a krehkou kožou bezbolestnú a atraumatickú výmenu krytia, čím sa výrazne urýchli doba hojenia a zmenší trauma spojená s jeho výmenou.

Najbolestivejšie typy rán:

 • vredy predkolenia,
 • rozsiahle popáleniny,
 • infikované rany,
 • dekubity,
 • rezné rany a abrázie,
 • pediatrické rany, hlboké dutinové rany,
 • mykotické lézie

Často kladené otázky

Je potrebné navlhčiť si rukavice pri používaní silikónových krytí?

Vzhľadom na to, že silikón je hydrofóbny (voduodpudzujúci), navlhčenie rukavíc uľahčuje manipuláciu, krytie sa na ne neprilepí.

Ako je možné, že krytia so silikónom nepriľnú k rane, keď sa pri manipulácii lepia na pokožku?

Silikón priľne len ku suchej koži. Jeho hydrofóbnosť zabezpečuje, že k vlhkému lôžku rany nikdy nepriľne. Táto vlastnosť umožňuje použiť silikón ako veľmi šetrný a antialergický lepivý materiál na okolie rany a zároveň ako mate- riál zabraňujúci priľnutiu krytia k vlhkému lôžku rany.

Prečo majú krytia Silflex a Advazorb Border také veľké otvory v silikónovej vrstve?

Veľkosť otvorov zabezpečuje ľahký prechod exsudátu cez krytie do absorbčnej vrstvy.

Ako dlho možno ponechať Silflex na rane?

Doba použitia závisí od klinického stavu rany. Maximálne 10–14 dní, odporúča sa však v kratších intervaloch krytie na rane otáčať, aby nedošlo k prerastaniu granulačného tkaniva cez otvory.

Môže byť Silflex opätovne použitý po vyčistení?

Silflex je určený na jednorázové použitie. Pri opätovnom použití hrozí riziko infekcie.

Je možné krytie Vellafilm™ strihať?

Áno, krytie Vellafilm je možné strhaním upraviť na veľkosť rany. Toto sekundárne krytie by malo presahovať primárne krytie minimálne o dva centimetre na každej strane.

Je možné krytia Vellafilm, Advazorb Border a Advazorb označiť napr. dátumom preväzu a menom pacienta?

Áno, tieto krytia majú popisovateľnú vrchnú vrstvu.

Je možné sprchovať sa s krytím Vellafilm a Advazorb Border?

Áno, je možné sa osprchovať. Miesto rany len jemne omyte, nie je vhodné vystavovať krytie prúdom vody.

Je možné aby krytie Advazorb Border pretieklo?

Nie. Krytie Advazorb Border má vrchnú vrstvu z nepresiakavého materiálu. Po vyčerpaní absorbčnej kapacity je však krytie potrebné vymeniť.

Je možné krytie Advazorb Border strihať?

Áno, ale keďže krytie Advazorb Border má samopriľnavé okraje, môžu tým byť porušené.

Hojenie rán Manuka med 
Poučenie o právach dotknutej osoby    Podmienky ochrany osobných údajov