Hojenie rán so silikónovými krytiami

Jazva je súčasťou prirodzeného procesu hojenia kože. Vzniká ako následok jej porušenia, ktoré môže byť náhodné alebo plánované, napr. po chirurgickom zákroku. Ovplyvnenie vzhľadu jazvy je pomerne náročný proces, ktorý si vyžaduje čas a pravidelnosť v ošetrovaní. Trvá niekoľko týždňov až mesiacov a je potrebné začať čo najskôr. Jazva mení svoj tvar i veľkosť približne 18 mesiacov od svojho vzniku.

Druhy jaziev

 • Hypetrofické (vyvýšené): vznikajú nadmernou tvorbou nového epitelu. Tieto jazvy sú obyčajne červené, hrubé a tvrdé. Vystupujú nad úroveň okolitej kože, pritom sa však nerozširujú mimo oblasti pôvodného zranenia, to znamená, že ich rast obmedzujú rozmery rany. Zvyčajne sa tvoria v priebehu dvoch týždňov po poranení.
 • Keloidné (prečnievajúce cez línie rany): tieto jazvy sú hrubé, oblé, tvoria nepravidelné zhluky jazvovitého tkaniva, ktoré sa šíri cez hranice pôvodného zranenia. Tendencia k tvorbe keloidov býva dedičná.
 • Atrofické (preliačené): vznikajú, pri nedostatočnej tvorbe spojivového tkaniva. Výsledná jazva je pod úrovňou okolitej kože.
 • Strie: minijazvičky spôsobené rýchlym naťahovaním kože.

Ako ošetrovať jazvy

 • Jazvy treba udržiavať bez napätia, aby sa predišlo ich rozšíreniu.
 • Chrániť ich pred UV-žiarením, aby sa predišlo hyperpigmentácii aspoň 1 rok po poranení.
 • Hypertrofii jaziev sa dá predísť masážou, zlepší sa tak prekrvenie.
 • Stimulovať proces hojenia prikladaním silikónových plátkov.
 • Udržiavať vlhkosť.
 • Začať 1-2 týždne po vybratí stehov alebo zhojení rany.
 • Prvé výsledky v zmene vzhľadu jazvy je vidieť po 3 až 7 týždňoch ošetrovania.
 • Najlepšie výsledky dosiahnete po minimálne 3-mesačnom ošetrovaní jazvy.

Ako funguje silikón:

 • pôsobí ako oklúzna bandáž pri liečbe keloidov:
  • bráni prístupu kyslíka,
  • hydratuje tkanivo,
 • zvyšuje teplotu pokožky,
 • vytvára kontinuálny ľahký tlak na jazvu,
 • zabezpečuje rovnováhu vlhkosti v jazve,
 • chráni jazvu pred poškodením,
 • dá sa strihaním prispôsobiť tvaru jazvy,
 • naviac je umývateľný a vhodný na viacnásobné použitie.
Hojenie rán Manuka med 
Poučenie o právach dotknutej osoby    Podmienky ochrany osobných údajov