Antibakteriálne produkty
na ošetrovanie Manuka medom

Activon med je Manuka med medicínskej kvality, získavaný z nektáru austrálskeho zeleného kríka Manuka (druh Leptospermum, známy ako teatree). Manuka med sa vyznačuje unikátnymi antimikrobiálnymi vlastnosťami, ktoré neboli dokázané u iných druhov medu.

Unikátny antibakteriálny účinok aj na:

 • Staphylococcus aureus,
 • Pseudomonas auriginosa,
 • MRSA (Meticilín rezistentný Staphylococcus aureus),
 • MSSA (Penicilín rezistentný a Meticilín senzitívny Staphylococcus aureus),
 • VRE (Vancomycin rezistentný Enterococcus faecalis).

Vlastnosti Activon medu využívané pri ošetrovaní rán:

Antibakteriálnosť

Peroxiázová aktivita
 • Med v spojení s exsudátom produkuje peroxid vodíka v nízkej koncentrácii.
 • Nízka koncentrácia H202 je zodpovedná za krátkodobú antimikrobiánu účinnosť medu (5 až 10 minút) bez poškodenia novovznikajúceho tkaniva.
Neperoxidázová aktivita
 • Zabezpečuje dlhodobé antimikrobiálne pôsobenie medu (až 7 dní).
 • Pôsobí aj po odoznení peroxidázovej aktivity.
 • Je unikátna pre Manuka med vďaka vysokému obsahu proteínu Metylglyoxal.
 • Je označovaná ako Unikátny Manuka Faktor (UMF).
 • UMF 14 = antimikrobiálny potenciál 14 % roztoku Fenolu.
Osmotický efekt
 • Na základe nízkej koncentrácie vody a vysokému obsahu sacharidov v mede.
 • Inhibuje rast baktérii vyťahovaním vody z rany.

Enzymatický debridement povlečených rán

 • Podporuje čistenie rán autolýzou

Podpora hojenia

 • Vysoký obsah antioxidantov rozpustných vo vode.
 • Vytvára vhodné vlhké a zároveň antimikrobiálne prostredie, ktoré podporuje granuláciu a epitelizáciu.
 • Aktivuje B a T lymfocyty.
 • Podporuje produkciu TN F-alfa, IL-1, IL-6.
 • Obsahuje aminokyseliny, stopové prvky a vitamíny na podporu regenerácie tkaniva.

Redukcia zápachu

 • Rýchla redukcia a eliminácia zápachu z rany.

Biofilm

 • Už nízka koncentrácia Manuka medu zabraňuje tvorbe biofilmu na rane.
 • Vysoká koncentrácia Manuka medu rozrušuje biofilm tvorený napríklad aj MRSA (Meticilín rezistentný Staphylococcus aureus), VRE (Vancomycin rezistentný Enterococcus faecalis), MSSA (Penicilín rezistentný a Meticilín senzitívny Staphylococcus aureus).

Často kladené otázky

Zvyšuje med množstvo exudátu produkovaného ranou?

Nie, krytie Eclypse sa nesmie strihať. Obsahuje kryštály, ktoré absorbujú tekutinu a strihaním by sa mohli vysypať z krytia.

Prečo používať Eclypse Adherent so silikónovou vrstvou?

Zvyšovanie tvorby exsudátu v rane je jedným zo základných predpokladov efektívneho čistenia rany. Nízka koncentrácia vody v mede aktivuje vyťahovanie exsudátu z rany, čím podporuje čistenie rán autolýzou a inhibuje rast baktérií.
Čím je rana čistejšia, tým menej exudátu sa v nej tvorí aj v prítomnosti medu.
Dôležitý je správny výber sekundárneho absorpčného krytia v závislosti na úrovnii exsudácie.

Môže rana po aplikácii medu pacienta štípať?

Pocit štípania je spojený s kyslosťou prostredia. Manuka med má prirodzene nízke pH na úrovni 3,5 – 4. Pôsobením medu po jeho aplikácii sa znižuje pH aj v rane, takže niektorí pacienti môžu pociťovať štípanie. Nízke pH v rane však zároveň zabraňuje rastu baktérii a je teda zospovedné za časť antimikrobiálneho účinku Manuka medu. Pocit štípania je vo väčšine prípadov len krátkodobý a rýchlo ustúpi. Produkty uvoľňujúce med postupne štípu menej, pretože pomalšie znižujú pH. (Algivon, Actilite). Naopak produkty s rýchlym nástupom účinku (Activon Tube, Activon Tulle) môžu zo začiatku štípať viac, pretože rýchlejšie menia pH v rane.

Môže krytie s medom vyschnúť?

Med v rane zabezpečuje vlhké prostredie nevyhnutné na hojenie rany. Svojimi vlastnosťami zvyšuje tvorbu exudátu a tým zabezpečuje, aby rana nevyschla. V prípade, že krytie s medom ostane dlhší čas otvorené a nepoužité, môže vyschnúť.

Môže byť krytie s medom príliš tuhé?

Med je prírodná látka a jeho konzistencia závisí od teploty. Preto je dôležité dodržať teplotu skladovania odporúčanú výrobcom. Keďže zvyšovaním teploty sa med stáva tekutejší, v prípade, že je krytie príliš tuhé, je možné ho tesne pred aplikáciou na ranu zahriať trením medzi dlaňami. Po aplikácii na ranu sa však teplota medu prispôsobí teplote tela a krytie prirodzene zmäkne a prispôsobí sa rane.

Môže krytie s medom meniť farbu?

Krytia s medom môžu meniť farbu v závislosti od teploty pri ktorej sú skladované. Vždy ide o odtiene oranžovo-žlto-hnedej.
V prípade, že krytie podstatne zmení farbu na rane, je to indikátor na výmenu krytia.

Môžu používať krytia s medom pacienti s diabetes?

Áno, môžu. Krytia s medom neovplyvňujú množstvo cukru v krvi, pretože sa nevstrebávajú do krvného obehu.

Spôsobuje med maceráciu?

Pri použití správneho sekundárneho krytia med nespôsobuje maceráciu.

Aké sekundárne krytie použiť?

Na silne exsudujúce rany je nutné použiť super- absorpčné krytie, napr. Eclypse alebo Eclypse Adherent. Na slabo až stredne exsudujúce rany je vhodné použiť napr. Advazorb alebo Advazorb Border.

Hojenie rán Manuka med 
Poučenie o právach dotknutej osoby    Podmienky ochrany osobných údajov