Manažment vlhkosti rán pomocou superabsorpčných krytí Eclypse

Optimálna vlhkosť rany

 • významný činiteľ ovplyvňujúci proces hojenia,
 • prostredie vhodné na tvorbu nového tkaniva,
 • chráni bunky, rastové faktory a cytokíny zahrnuté v procese hojenia,
 • eliminuje faktory spomaľujúce hojenie MMP (Matrix metalloproteázy).

Exsudát je normálnou súčasťou procesu hojenia rany. Jeho hlavnou úlohou je ochrana rany pred vysychaním. Jeho prítomnosť umožňuje migráciu buniek. Bunkám zahrnutým v procese hojenia dodáva látky potrebné pre ich rast. Postupom procesu hojenia rany sa množstvo produkovaného exsudátu znižuje. V prípade chronických rán však nadmerná produkcia exsudátu môže naopak predĺžiť zápalovú fázu aj celkovú dobu hojenia rany. Exsudát u chronických rán obsahuje aj látky, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňujú hojenie. Manažment exsudátu superabsorpčnými krytiami znižuje množstvo škodlivých látok a skracuje celkovú dobu hojenia rán.

Ciele manažmentu exsudujúcich rán

 • Kontinuálne odvádzanie vlhkosti z rany.
 • Znižovanie bakteriálneho osídlenia.
 • Eliminácia zápachu.
 • Zabránenie macerácii.
 • Urýchlenie hojenia.
 • Zvýšenie kvality života pacienta.
 • Zjednodušenie práce zdravotníckeho personálu.
 • Zníženie nákladov na ošetrovanie.

Požiadavky na superabsorpčné krytia

 • Účinné a aktívne odvádzanie exsudátu z rany.
 • Rýchla absorpcia a uzamykanie exsudátu v krytí.
 • Vysoká kapacita absorpcie vlhkosti.
 • Ochrana lôžka rany a okolia (prevencia macerácie).
 • Zabránenie prepúšťaniu exsudátu z krytia.
 • Eliminácia zápachu.
 • Zníženie bolestivosti preväzu.
 • Kombinovateľnosť s inými krytiami a kauzálnou terapiou (kompresná terapia).
Rada krytí Eclypse spĺňa všetky požiadavky na superabsorpčné krytia, čím významne napomáha k efektívnemu manažmentu vlhkosti rany.

Ako fungujú jednotlivé vrstvy Eclypse?

Vrchná vodeodolná vrstva

z paropriepustného materiálu, poskytuje odolnú prekážku proti preniknutiu tekutiny z krytia, takže predchádza presiaknutiu.

Sekundárna vrstva

zabezpečuje stálosť tvaru a pevnosť aj po absorbovaní veľkého množstva exsudátu.

Vrstva uzamykajúca vlhkosť

centrálna vrstva Eclypse vytvorená patentovanou technológiou XU-lock sa skladá z vrstvy vysoko absorpčných kryštálikov mechanicky naviazaných na celulózový vankúšik. Absorbovanú tekutinu rovnomerne distribuuje v celej vrstve a 100% premieňa na gél. Zároveň uzamyká baktérie a ostatné faktory spomaľujúce proces hojenia (Matrix metalloproteázy) vo vnútri krytia, čím účinne redukuje bakteriálne osídlenie rany.

Kapilárne nasiakavá vrstva

hydrokapilárne nasiakavá vrstva rýchlo odvádza exsudát z lôžka rany do vrstvy uzamykajúcej vlhkosť.

Vrstva mäkkého silikónu

atraumatický silikón poskytuje ochranu lôžka rany a jej okolia. Silikón zabraňuje priľnutiu krytia k vlhkému lôžku a minimalizuje traumu rany i pacienta pri výmene krytia.

Často kladené otázky

Je možné krytie Eclypse strihať?

Nie, krytie Eclypse sa nesmie strihať. Obsahuje kryštály, ktoré absorbujú tekutinu a strihaním by sa mohli vysypať z krytia.

Prečo používať Eclypse Adherent so silikónovou vrstvou?

Eclypse Adherent je ideálny pre pacientov s citlivou pokožkou, ktorým by inak odstraňovanie krytia mohlo spôsobiť bolesť a traumu pri preväze.

Môže byť krytie Eclypse použité pod kompresnú terapiu?

Áno, krytia Eclypse sú vhodné aj pod kompresnú terapiu, pretože nezvyšujú tlak pod kompresným obväzom.

Môže krytie Eclypse spôsobiť maceráciu?

Nie, krytia Eclypse nemôžu spôsobovať maceráciu. Absorbovanú tekutinu premieňajú na gél, čím zabraňujú macerácií okolitej pokožky.

Kedy sa neodporúča použiť superabsorpčné krytia?

Superabsorpčné krytia Eclypse sa neodporúča používať v prípade arteriálneho krvácania alebo iných masívne krvácajúcich rán.

Hojenie rán Manuka med 
Poučenie o právach dotknutej osoby    Podmienky ochrany osobných údajov