Activon Tulle

Activon Tulle

Activon Tulle je nepriľnavé primárne krytie napustené Activon medom. Activon Tulle chráni rany pred bakteriálnou infekciou, vytvára vlhké prostredie pre hojenie a efektívne redukuje a eliminuje zápach z rán.

Výhody

 • Zabezpečuje správnu koncentráciu medu na rane a zároveň umožňuje prechod exsudátu do sekundárneho krytia.
 • Jednoduchá a rýchla aplikácia.
 • Absorbuje patogény spomaľujúce proces hojenia.
 • Výborne sa kombinuje so sekundárnymi krytiami.

Indikácie

Activon Tulle je určený na suché, skvamózne, nekrotické, infikované a páchnuce rany ako napríklad:

 • vredy predkolenia,
 • diabetické nohy,
 • postradiačné rany,
 • rozpadnuté operačné rany,
 • vrátane ATB rezistentných kmeňov:
  • Staphylococcus aureus,
  • Pseudomonas auriginosa,
  • MRSA (Meticilín rezistentný Staphylococcus aureus)
  • MSSA (Penicilín rezistentný a Meticilín senzitívny Staphylococcus aureus),
  • VRE (Vancomycin rezistentný Enterococcus faecalis)

Kontraindikácie

Nepoužívajte v prípade alergie na medové produkty. Niektorí pacienti môžu po aplikácii pociťovať bolesť, v závislosti od citlivosti rany, môže byť potrebné zvážiť primeranú úroveň analgézie. Ak bolesť neustupuje, prerušte používanie a vyčistite ranu fyziologickým roztokom. Upozornenie: obsahuje glukózu. Odporúča sa monitorovať pacientov s ochorením diabetes.

Použitie

Activion Tulle aplikujte priamo na lôžko rany ktoroukoľvek stranou. V prípade väčšieho rozsahu rany použite ďalší Activon Tulle, prípadne krytie rozstrihnite a prispôsobte rane podľa vlastného uváženia. Dbajte na to, aby sa jednotlivé kusy prekrývali, účinnosť je závislá od koncentrácie Activon medu v rane. Prekryté vhodným sekundárnym krytím. V závislosti od typu rany a úrovne exsudácie, je možné zvoliť vhodné filmové alebo absorpčné krytie rany. Ako sekundárne krytie pri mokvajúcich ranách odporúčame superabsorpčné krytie Eclypse.

Frekvencia výmeny

Dĺžka použitia závisí od klinického stavu rany, indikáciou pre výmenu krytia je zmena jeho farby, krytie môže byť použité maximálne 7 dní.

ŠÚKL kód NázovDoplnok Cena ÚZPDoplatok Preskripčné obmedzenie Balenie
A 84282 Activon Tulle10 × 10 cm 8,32 € 8,32 € 0,00 € DER, ANG, CHI, CCH 5 ks
Hojenie rán Manuka med 
Poučenie o právach dotknutej osoby    Podmienky ochrany osobných údajov