Eclypse

Eclypse

Superabsorpčné krytie, ktoré rýchlo odvádza exsudát z rany a premieňa absorbovanú tekutinu na gél, čím udržiava optimálnu vlhkosť v rane a zabraňuje macerácii okolitej pokožky. Superabsorpčné krytie s najnižším ovplyvnením tlaku pod kompresným obväzom.

Výhody

 • Vysoká absorpčná kapacita.
 • Unikátny Xu-lock systém premieňa 100% absorbovanej tekutiny na gél a uzamkne ju vo vnútri krytia, čím znižuje riziko macerácie okolitej pokožky.
 • Znižovanie bakteriálneho osídlenia rany (účinné uzamykanie exsudátu s infekčnými agens do krytia), reguláciou úrovne MMP (Matrix metalloproteázy).
 • Vďaka unikátnej rovnomernej distribúcii absorbovanej tekutiny je vhodné aj pod kompresnú terapiu, pretože tekutina ostáva vo vnútri krytia aj pod tlakom a krytie nezvyšuje tlak vytváraný kompresnou bandážou.
 • Semipermeabilná vrchná vrstva umožňuje výmenu plynov.

Indikácie

Stredne až silne exsudujúce rany, ako sú:

 • vredy na nohách a chodidlách,
 • dekubity,
 • rozpadnuté chirurgické rany,
 • traumatické rany,
 • popáleniny,
 • odberové plochy,
 • rozpadnuté tumory,
 • operačné rany,
 • diabetické nohy.

Kontraindikácie

Arteriálne krvácanie a masívne krvácajúce rany.

Použitie

Eclypse sa umiestňuje na povrch rany s hnedou vrchnou vrstvou smerom nahor. Na veľké rany je možné použiť viacero vankúšikov tak, že sa umiestnia jeden vedľa druhého, prípadne použitie krytie Eclypse vhodného, väčšieho rozmeru. Krehkú a suchú kožu chráňte použitím vhodnej primárnej neadherentnej vrstvy. Eclypse fixujte na rane vhodným spôsobom. Eclypse je možné prekryť bandážou alebo kompresným obväzom.

Frekvencia výmeny

Dĺžka použitia závisí od stupňa exsudácie. Eclypse je možné ponechať na rane najviac 7 dní. Indikáciou na výmenu krytia môže byť aj vyčerpanie jeho absorpčnej kapacity, čo sa prejaví zväčšením objemu krytia, čím sa môže zvýšiť tlak vytváraný na ranu.

ŠÚKL kód NázovDoplnok Cena ÚZPDoplatok Preskripčné obmedzenie Balenie
A 84286 Eclypse10 × 10 cm 5,94 € 5,94 €0,00 € DER, ANG, CHI, CCH 20 ks
A 84287 Eclypse20 × 30 cm 24,82 € 24,82 €0,00 € DER, ANG, CHI, CCH 20 ks
A 89976 Eclypse15 × 15 cm 9,50 € 9,50 €0,00 € DER, ANG, CHI, CCH 20 ks
Hojenie rán Manuka med 
Poučenie o právach dotknutej osoby    Podmienky ochrany osobných údajov